slider

Σχολεία που οδηγούν την

αναπτυξη της κοινότητας μέσω

της έρευνας και της καινοτομίας

To Open Schooling είναι...

μια ευκαιρία για τα σχολεία να συνδεθούν με την τοπική κοινότητα προκειμένου να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ιδέες προς όφελος της κοινωνίας. Μέσω της εκπαίδευσης STEM και της βιωματικής μάθησης, ένα δίκτυο από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το πανεπιστήμιο και άλλους τοπικούς φορείς συνεργάζονται ώστε να εντοπίσουν και να επιλύσουν θέματα στο νησί της Λήμνου με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Θέλουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο...

στην εκπαίδευση STEM, την διδασκαλία και τη μάθηση, την τοπική κοινότητα, την βιωσιμότητα του νησιού, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τη βιωματική εκπαίδευση, την μαθητική καινοτομία.


Η εξειδίκευσή μας είναι

Εκπαιδευση
STEM

Επίλυση προβλημάτων

Arduino

App
Development

Σχολικά
δίκτυα

Ομάδα

Sifnioti

Πανδώρα Σιφνιώτη

STEM Director

pandora@scico.gr
Anagnostopoulos

Θοδωρής Αναγνωστόπουλος

Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της SciCo

theo@scico.gr

Σχολεία που συμμετέχουν στο project
Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου

Τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο OSHub αποτελείται από μια ομάδα εκπροσώπων από διαφορετικούς τοπικούς φορείς, - σχολεία, οικογένειες, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, οργανώσεις και το ευρύ κοινό - που θα συμμετέχουν σε όλες τις βασικές διαδικασίες και αποφάσεις των τοπικών OSHubs.

Lemnos

Δήμος
Λήμνου


Δήμος

fns

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο

Livadochoriou

Γυμνάσιο
Λιβαδοχωρίου


Σχολείο

Syllogos

Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Mathitiko

Μαθητικό
Συμβούλιο

Μαθητικό Συμβούλιο

Πρόκληση
και Αποστολή

Το νησί της Λήμνου χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντικό πλούτο και αυξημένη βιοποικιλότητα. Μία από τις προκλήσεις που εντοπίστηκε είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η θετική στάση των μαθητών και της κοινότητας απέναντι στο περιβάλλον και να συνεργαστούν για θέματα όπως είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η υπεύθυνη κατανάλωση, η μείωση και διαχείριση των αποβλήτων και η φροντίδα των ζώων. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) 12, 13, 14 και 15.

Επιπλέον, η εκπαίδευση στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνδέεται συχνά με την παραδοσιακή και την ακαδημαϊκή επίδοση. Ως εκ τούτου, μια δεύτερη πρόκληση είναι να αναπτυχθούν βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι και ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε πραγματικά ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, που θα εμπλέξουν και θα παρακινήσουν τους μαθητές, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα γνώσεις και σημαντικές δεξιότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία. Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) 4.

challenge

Project Open Schooling

open scholing

STEAM για
το περιβάλλον

Οι μαθητές διερευνούν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας αυτόματης ταΐστρας για αδέσποτα ζώα, το οποίο θα κατασκευαστεί κυρίως από απορρίμματα (upcycling) και θα προγραμματίζεταιμε τη βοήθεια του Arduino και συγκεκριμένων αισθητήρων. Οι μαθητές θα συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο για να ενημερωθούν για τα είδη μανιταριών της Λήμνου και να δημιουργήσουν μια εφαρμογή επιστήμης πολιτών (citizen science) για να παρακολουθούν και να καταγράφουν τα μανιτάρια στο νησί και να παρέχουν δεδομένα στην έρευνα που πραγματοποιείται.

Βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση

Μέσω της ανάπτυξης project που βασίζονται στην επιστήμη και την τεχνολογία και παρέχουν λύσεις για πραγματικά ζητήματα της καθημερινότητας, η διαδικασία της μάθησης θα αποκτήσει αυτόματα πρόσβαση στον "πραγματικό κόσμο" και η σχολική κοινότητα θα γεφυρωθεί με την ευρύτερη τοπική κοινότητα (πανεπιστήμιο, δήμος, επιχειρήσεις, πολίτες). Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών STEM (με έμφαση στο Arduino, το App Inventor, την τρισδιάστατη εκτύπωση), το οποίο θα ακολουθήσει μια προσέγγιση “train the trainer”. Για να ξεπεραστεί η γεωγραφική απομόνωση αλλά και οι περιορισμοί που επιφέρει ο COVID, η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο θα γίνει μέσω ψηφιακών εργαλείων και διαδικτυακών μαθημάτων.

challenge