slider

Schoolgedreven

gemeenschapsontwikkeling

door middel van

onderzoek en innovatie

Wat is Open Scholing?


OSHub.Netwerk Project

lees meer

OSHUBS ALS SCHOOLGEDREVEN WETENSCHAPPELIJKE ETALAGES

Het Open Science Hub Netwerk (OSHub.Netwerk) betrekt scholen en lokale belanghebbenden bij onderzoek en innovatie. Het netwerk ondersteunt bij het werken aan lokaal relevante uitdagingen en draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame gemeenschap.

Lokale OSHubs werken als verbinders in lokale gemeenschappen. Ze positioneren scholen als actieve aandrijvers van samenwerkingen tussen gezinnen, universiteiten, onderzoeksinstituten, industrie, ondernemers, media, lokaal bestuur, burgers en maatschappij, en betrekken ze bij projecten uit de praktijk vanuit maatschappelijke behoeften.

sciencehub
sciencehub

SCHOLEN ALS VERBINDINGSPUNT VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE GEMEENSCHAP

Op de verschillende OSHub-locaties stellen scholen en hun gemeenschap lokaal relevante uitdagingen vast. Deze zijn gelinkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Vervolgens worden ze samen vastgelegd in gedeelde, globale Open Scholing Missies, waardoor hechte samenwerking tussen gemeenschappen worden bewerkstelligd. Op elke OSHub-locatie worden Open Scholing Missies omgezet in relevante onderzoeks- en innovatieprojecten, geleid door leerlingen en leerkrachten en in samenwerking met lokale belanghebbenden.

OPEN SCHOLING MISSIES MET LOKALE IMPACT

Het OSHub.Netwerk probeert een lokale impact te bewerkstelligen door lokale scholen en gemeenschappen te ondersteunen met ons netwerk en hulpmiddelen. Tegelijkertijd moedigt het netwerk een houding als actieve wereldburger aan. Hiermee draagt het bij aan de ontwikkeling, de innovatie en het welzijn van de gemeenschap.

sciencehub

Lokale OSHubs

Het OSHub.Netwerk werkt aan het opzetten van een Europees netwerk van verbindingspunten - de OSHubs - in gemeenschappen die traditioneel gezien niet betrokken zijn bij wetenschap en innovatie door verschillende obstakels, zoals geographische locatie, sociaal-economische status of achtergrond als etnische minderheidsgroep. Ons doel is deze barrières te overwinnen en bruggen te slaan door heel Europa.

sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub
sciencehub

OSHub Blauwdruk

 

De OSHub blauwdruk maakt de volledige ontwikkeling en implementatie van het OSHub.Netwerk-model door lokale OSHubs mogelijk.

Het omvat richtlijnen voor het faciliteren van gemeenschapsvorming, aanbevelingen voor diversiteit en kansengelijkheid, gidsen voor de fysieke implementatie van de hubs, en templates voor ondernemingsplannen. De OSHub blauwdruk is volledig gebaseerd op open standaarden.

 

lees meer
blueprint

OSHub.Netwerk Partners

Adviesraad

De adviesraad assisteert bij besluitvorming en faciliteert de besluiten genomen door de OSHub projectpartners gedurende de looptijd van het project.


De OSHub adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren in de maatschappij, waaronder educatie, industrie, academia en lokale/regionale overheden.

Hoe kan ik betrokken raken bij het OSHub.Netwerk?


Ben je een leerling, leerkracht of schoolhoofd

en wil je dat jouw school onderdeel wordt van het OSHub.Netwerk, en daarmee bijdraagt aan ontwikkeling, innovatie en welzijn in jouw gemeenschap?

 

Ben je een ouder

en wil je je aansluiten bij een lokale OSHub en mee ontwikkelen aan dit project binnen jouw lokale gemeenschap?

 

Ben je werkzaam aan een universiteit, onderzoeksinstituut
in de industrie of de media

en wil je deelnemen aan dit project door mee te ontwikkelen aan schoolgedreven projecten die lokaal relevante uitdagingen aanpakken?

 

Ben je een beleidsmaker

en wil je met ons samenwerken om een gezamenlijk strategie te ontwikkelen om scholen te ondersteunen drijvers te worden van ontwikkelingen in jouw gemeenschap?

sciencehub

Stuur dan een e-mail naar

Maria Vicente

Projectmanager OSHub.Netwerk, Universiteit Leiden

vicente@strw.leidenuniv.nl